Adwokat rodzinny Sosnowiec

Nasza kancelaria adwokacka działająca na terenie Sosnowca udziela kompleksowej pomocy prawnej w sprawach rozwodowych, opiekuńczych, majątkowych małżonków, które z uwagi na ich specyfikę zawsze wymagają indywidualnego podejścia i ustalenia działań odpowiednich dla konkretnej sprawy – tak jak w każdego rodzaju spraw, kierujemy się zawsze dobrem klienta. Oddelegowany przez nas do zajmowania się danym przypadkiem adwokat rodzinny podejmuje się reprezentacji interesów osób korzystających z pomocy kancelarii na każdym etapie postępowania w sprawach o rozwody, alimenty lub podział majątku. Zwrócenie się do zatrudnianych prawników z prośbą o fachową poradę nie zobowiązuje nikogo do podjęcia współpracy. Na podstawie przekazanych przez nas informacji można wybrać najlepszą dla siebie opcję postępowania w danym przypadku.

Do zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych należą:

  • sprawy o rozwód;
  • sprawy o podział majątku;
  • sprawy o alimenty;
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem zarówno rodziców jak i dziadków;
  • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa;
  • sprawy dot. władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
Sprawy rodzinne

Pozew o rozwód – sprawy rozwodowe

Mamy świadomość, że małżonkami planującymi rozwód zwykle targają skrajne emocje, niepozwalające im na obiektywną ocenę sytuacji, w której się znaleźli. Dlatego potrzebują oni profesjonalnego wsparcia wykwalifikowanego adwokata rodzinnego. Nasza kancelaria prawnicza z Sosnowca oferuje klientom kompleksową pomoc w załatwianiu różnych spraw na wszystkich etapach ubiegania się o rozwody. Na ich zlecenie przygotowujemy pozew o rozwiązanie małżeństwa oraz podejmujemy się sporządzenia innych pism procesowych. Bierzemy aktywny udział w odbywających się przed rozprawą negocjacjach pomiędzy zwaśnionymi stronami, mającymi na celu polubowne ustalenie takich kwestii, jak opieka nad małoletnim potomstwem, podział majątku czy alimenty. Nasz prawnik pomoże również rozstrzygnąć, czy w danych okolicznościach warto składać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też lepiej zdecydować się na zakończenie małżeństwa za porozumieniem stron.

Zależy nam na pełnym zabezpieczeniu interesów klienta w trakcie toczącego się postępowania sądowego. Dlatego też podejmujemy odpowiednie, przewidziane w prawie kroki na drodze do zapewnienia mu możliwości sprawowania pełnej opieki nad dziećmi (albo ustalenia kontaktów z nimi), a także zagwarantowania mu alimentów w stosownej wysokości. Zdajemy sobie sprawę, że rozwody nie są dla nikogo przyjemnym doświadczeniem. Dlatego każdy nasz adwokat rodzinny dokłada wszelkich starań, aby cała sprawa zakończyła się już po pierwszej rozprawie.

Alimenty

Z rozwiązaniem małżeństwa na drodze sądowej wiążą się także inne kwestie, którymi może zająć się prawnik z kancelarii w Sosnowcu. Trzeba mieć świadomość, że złożenie pozwu o rozwód pociąga za sobą konieczność załatwienia innych spraw – polubownie albo przed sądem. Nasz adwokat rodzinny podejmie się reprezentowania interesów stron w walce o sprawiedliwy podział majątku pomiędzy małżonkami. Wspieramy klientów w procesie ubiegania się o alimenty od byłego męża lub żony. Prowadzimy sprawy zarówno o przyznanie świadczeń na małoletnie dzieci i na współmałżonka, jak i o podwyższenie wysokości zasądzonych kwot. Uczestniczymy także w ustalaniu kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej nad nieletnim potomstwem osób, które złożyły pozew o rozwód. Dbamy o zabezpieczenie kontaktów rodziców wyprowadzających się z domu z dziećmi pozostającymi pod opieką drugiej strony. Każdy nasz prawnik w podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się przede wszystkim dobrem najmłodszych członków rodziny.

Podział majątku, opieka nad dziećmi i inne sprawy dla adwokata rodzinnego

Z pomocy naszej kancelarii oraz zatrudnianych przez nią adwokatów można skorzystać również w sprawach, które nie dotyczą bezpośrednio rozwodów czy alimentów. Na życzenie klienta specjaliści od prawa rodzinnego podejmą się reprezentowania jego interesów w trakcie postępowania sądowego o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa. Przygotowujemy pozwy i pisma procesowe oraz składamy wnioski np. o odroczenie rozprawy albo przeprowadzenie badań DNA w celu ustalenia faktycznego pokrewieństwa pomiędzy domniemanym rodzicem a dzieckiem.

W zakresie naszych usług mieści się również uczestnictwo w sprawach o zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami. Dochodzi do tego automatycznie podczas orzeczenia rozwodu lub separacji albo ubezwłasnowolnienia jednej ze stron. O rozdzielność finansową można jednak starać się także na drodze sądowej. W takim przypadku trzeba złożyć pozew, którego przygotowaniem na zlecenie któregoś ze współmałżonków lub innej uprawnionej osoby zajmie się nasz prawnik.

Zajmujemy się również
Sprawy spadkowe
Zobacz więcej
Sprawy karne
Zobacz więcej
Sprawy cywilne
Zobacz więcej