Sprawy cywilne

Adwokat sprawy cywilne Sosnowiec

Kancelaria zajmuje się reprezentacją w sprawach cywilnych z zakresu prawa zobowiązań jak i prawa rzeczowego;
zakres spraw :

  • sprawy cywilne o zapłatę;
  • ochrona praw własności i posiadania;
  • sprawy związane ze współwłasnością rzeczy i praw;
  • opiniowanie projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta;
  • sporządzanie projektów umów;
  • sprawy o zasiedzenie;
  • wnioski o przywrócenie terminu;
  • o naruszenie dóbr osobistych;
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
Zajmujemy się również
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Zobacz więcej
Sprawy spadkowe
Zobacz więcej
Sprawy karne
Zobacz więcej