Sprawy karne

Sprawy karne Sosnowiec

Kancelaria zajmuje się również sprawami karnymi, zarówno reprezentując osoby podejrzane czy oskarżone jak i reprezentuje pokrzywdzonych w tych sprawach. Pomoc prawna w sprawach karnych jest udzielana od pierwszych czynności z udziałem klienta, przy zatrzymaniu, posiedzeniach w sprawie tymczasowego aresztowania, obrona i reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, udział w czynnościach prowadzonych przez organy ścigania – Prokuratura, policja, urzędu celne, postępowania karno- skarbowe.

Do czynności w zakresie spraw karnych należą:

 • obrona podejrzanego i reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania Prokuraturą, Policją, Urzędem Celnym;
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach;
 • reprezentacja pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego przed sądem we wszystkich instancjach;
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia we wszystkich instancjach;
 • reprezentacja oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia oraz reprezentacja przez sądem we wszystkich instancjach;
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia i reprezentacja przez sądem we wszystkich instancjach;
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym- sprawy o przerwę w karzę, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, zamiana kary, dozór elektroniczny;
 • wykroczenia i przestępstwa drogowe;
 • wykroczenia i przestępstwa karno-skarbowe;
 • prawo karne gospodarcze;
Zajmujemy się również
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Zobacz więcej
Sprawy spadkowe
Zobacz więcej
Sprawy cywilne
Zobacz więcej