Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewa Kotewicz
ul. Modrzejowska 20 (II Piętro)
41-200 Sosnowiec

tel. +48 698 272 197
kom. +48 692 316 029
www.adwokat-kotewicz.pl
adw.kotewicz@gmail.com

 Kancelaria czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.30 do 19.00

Kancelaria Adwokacka Sosnowiec

Sprawy rodzinne
sprawy o rozwód, sprawy o separację, alimenty, rozwody, ustalenie rozdzielności majątkowej, podział majątku, sprawy z zakresu opieki i kurateli

Prawo karne
reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i innymi organami ścigania, reprezentowanie oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem we wszystkich instancjach, sporządzanie pism oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego

Sprawy cywilne
sprawy o zapłatę, sprawy o wykonanie umów, eksmisje, odszkodowanie, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek, zniesienia współwłasności, zasiedzenia

Prawo spółek
sporządzanie projektów umów, reprezentacja przed sądem w sprawach gospodarczych, tworzenie i rejestracja spółek, przekształcenia spółek, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, regulaminy organów spółek

adwokat sosnowiec, prawnik sosnowiec, kancelaria sosnowiec, sprawy karne sosnowiec